Supervising & Coaching

Sinds 2015 ben ik professioneel supervisor. Ik sta geregistreerd bij de Landelijke Vereniging voor Supervisoren.

Supervisie is een wijze waarop mensen, vooral werkzaam in de dienstverlenende sector  hun manier van denken en werken leren te verbeteren. Het is belangrijk om te weten hoe u handelt en waarom u zo handelt. Bij supervisie brengt u een voor u moeilijk vraagstuk in, die door middel van open vragen onder de loep genomen wordt. Bij supervisie wordt gewerkt volgens de methode van Siegers, waarin het denken, voelen, willen en handelen centraal staan. U leert reflecteren op uw eigen handelen.

Door middel van supervisie leert u om situaties te bekijken vanuit andere posities en invalshoeken. U leert om uw houding, gedrag en vaardigheden te analyseren en u vergroot uw vermogen tot zelfstandig leren.

In supervisie heb ik vooral gewerkt met (beginnende) docenten, social workers, artsen en maatschappelijk werkers, pedagogen, politie, luchtvaartmedewerkers, evenementenmedewerkers en kunstenaars.

U kunt bij mij terecht voor individuele trajecten en groepstrajecten.

Beleef uw droombaan

Gaat u met tegenzin naar het werk, bent u super ambitieus, werkt u hard maar word u niet gezien door uw leidinggevende, denkt u over omscholing of weet u überhaupt niet zo goed wat u wilt? Dan is een loopbaantraject wellicht geschikt voor u.  In dit traject gaat u op zoek naar hetgeen u leuk vindt en graag doet. Door middel van diverse communicatietools help ik u een stapje verder. Dit kan zijn de weg naar een andere baan, een eigen zaak of om plezier te vinden in uw huidige baan. Alles is mogelijk.

e67f2d78-02e1-4501-bc52-0ffdf3431fd2